Excel và Ứng dụng trong thực tiễn Mircrosoft excel 2013 nâng cao

Tìm hiểu các tính năng và chức năng trong Microsoft Excel 2013, cùng với tác giả chuyên gia của chúng tôi, để giúp bạn có trình độ nâng cao trong việc sử dụng Excel 2013. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản của Excel, bao gồm SUM, MIN, MAX và các hàm có điều kiện khác....

Advanced 0(0 Đánh giá của học viên) 128 Học viên đăng ký
Được tạo ra bởi Trần Thịnh Lâm Cập nhật lần cuối Thu, 02-Jul-2020 English
Tôi sẽ học những gì?

Chương trình khóa học này
22 Bài học 02:13:41 Giờ
Excel và Ứng dụng trong thực tiễn
1 Bài học 00:04:42 Giờ
 • Lợi ích, hoặc ứng dụng của khóa học trong công việc, thực tế 00:04:42
 • Bảo vệ nội dung trong Excel không cho sửa 00:04:01
 • Bảo vệ cấu trúc bảng tính Excel 00:03:24
 • Đặt mật khẩu cho file Excel 00:04:39
 • Đặt tên cho vùng dữ liệu 00:06:17
 • Tạo liên kết sheet - liên kết tập tin trong Excel 00:04:54
 • Sử dụng công cụ Add-In để thêm các hàm tự định nghĩa vào Excel 00:04:10
 • Lấy dữ liệu từ các nguồn khác 00:06:36
 • Định dạng theo điều kiện Conditional Formatting 00:13:01
 • Ràng buộc dữ liệu 00:11:23
 • Công thức mảng 00:04:33
 • Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If 00:09:10
 • Hàm dò tìm một bảng nhiều dòng, nhiều cột 00:09:22
 • Hàm dò tìm từ nhiều bảng 00:08:29
 • Các hàm nâng cao 00:04:04
 • Thống kê SUBTOTAL 00:05:49
 • Thống kê CONSOLIDATE 00:06:47
 • Thống kê PIVOT TABLE 00:07:07
 • Vẽ Biểu đồ 00:05:02
 • Flash Fill 00:01:40
 • Auto Corect 00:02:12
 • Macro 00:06:19
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan
01:10:38 Giờ
0 53 ₫499000 ₫250000
02:19:05 Giờ
0 53 ₫499000 ₫250000
Thông tin giảng viên
 • 15 Đánh giá
 • 985 Học sinh
 • 26 Khóa học
+ Xem thêm
Với sự mệnh nâng cao tri thức cho mọi người

Atpacademy mang lại cho bạn một nền tảng học online thực tiễn. Với nhiều bài học online miễn phí được tìm kiếm và biên soạn dễ hiểu cho tất cả mọi người.

Phản hồi của học viên
0
Đánh giá trung bình
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
₫250000 ₫499000
Đăng ký ngay
Bao gồm:
 • 02:13:41 Giờ Nhu cầu video
 • 22 Bài học
 • Truy cập lâu dài
 • Truy cập trên điện thoại di động và tv